Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις από καθηγητές/δάσκαλους
Τι εξοπλισμός απαιτείται για να διδάξω ένα μάθημα διαδικτυακά;

Εξοπλισμός τον οποίο λογικά ήδη διαθέτετε. Ένας υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο (όσο πιο γρήγορη είναι η σύνδεση τόσο το καλύτερο για το μάθημα), κάμερα, μικρόφωνο και ακουστικά. Για τα τελευταία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκείνα που έχετε για το MP3 σας ή τα ακουστικά handsfree του κινητού σας.

Πίσω στις συχνές ερωτήσεις