Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις από μαθητές
Τι γίνεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής ώρας του μαθήματος;

Εάν η ακύρωση γίνει έγκαιρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμία επιβάρυνση. Αν όμως πραγματοποιηθεί την τελευταία στιγμή θα πρέπει να αποδεχτεί την ακύρωση ο καθηγητής/δάσκαλος σας. Σε αντίθετη περίπτωση, χρεώνεστε το μάθημα σαν να έγινε κανονικά.

Πίσω στις συχνές ερωτήσεις