ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτ 2014

Καλώς ήρθατε στο «Γνώση.com», μια ηλεκτρονική αγορά δημιουργημένη από την εταιρεία Γνώση LtD (στο εξής "εμείς", «εμάς» ή «Γνώση») που συνδέει τους μαθητές («μαθητές») με ανεξάρτητους παρόχους διδασκαλίας (εφεξής «Πάροχοι»). Με τη χρήση της Γνώση.com (η "Ιστοσελίδα") η/και κάνοντας χρήση οιαδήποτε άλλης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας ή φιλοξενουμένων εργαλείων, (η «Υπηρεσία»), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης (εφεξής η «συμφωνία») , έστω και αν δεν έχετε εγγραφεί ως «Μαθητής μέλος» ή «Πάροχος μέλος» του ιστότοπου (έκαστο αναφέρεται ως «μέλος»).Αν επιθυμετε να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, να χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε υπηρεσία ή να γίνετε μέλος, πρέπει να διαβάσετε, να τηρήσετε και να συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Εάν έχετε αντίρρηση για οτιδήποτε εμπεριέχεται στην παρούσα, μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε Υπηρεσία. Προκειμένου να γίνεται μέλος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας προαπαιτείται να διαβάσετε, να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους, κάνοντας ένα «click» στην  επιλογή της αποδοχής των όρων.

 _____________________________________________________________

 

1. Αποδοχή των Όρων Χρήσης συμφωνίας

 

Αυτή η συμφωνία είναι μια ηλεκτρονική σύμβαση που καθορίζει τους νομικά δεσμευτικούς όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και την ένταξη στην Υπηρεσία. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει την Πολιτική Απορρήτου, την πολιτική των Μαθητών και Παρόχων, πολιτικές τιμολόγησης μας και οποιουσδήποτε περαιτέρω όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τα οποία ενσωματώνονται στο παρόν. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί από εμάς ανά πάσα στιγμή, και οι τροποποιήσεις αυτές παράγουν αποτελέσματα όταν παρέχονται γραπτώς ή / και με την εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε λογαριασμό των μελών. Ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχουν διαφορετικούς όρους και τις προϋποθέσεις ή να απαιτούν από εσάς να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε τους πρόσθετους όρους και τις προϋποθέσεις. Αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της παρούσας συμφωνίας και τους όρους ή τις προϋποθέσεις που δημοσιεύονται και εμπεριέχονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή της ιστοσελίδας, οι τελευταίοι όροι και προϋποθέσεις θα υπερισχύουν αναφορικά με την χρήση ή την πρόσβαση σε αυτήν την συγκεκριμένη περιοχή της Ιστοσελίδας, αλλά η παρούσα συμφωνία θα συνεχίσει να ισχύει. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε την παρούσα συμφωνία σε μη ηλεκτρονική μορφή, είτε πριν είτε αφού την υπογράψετε ηλεκτρονικά, με την αποστολή ενός γραπτού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλετε ταχυδρομικά  στην: Γνώση LtD, οδός Γεωργίου Σεφέρη αριθμός 7, γραφείο 51, τκ 1076, Λευκωσία, Κύπρος.

 

2. Καταλληλότητα

Η συμμετοχή στην υπηρεσία είναι άκυρη όπου κατά τα κατωτέρω  απαγορεύεται. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας από οποιονδήποτε κάτω από την ηλικία της ενηλικότητας απαγορεύεται ρητά και απαιτείται η συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας ή / και των υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε σε εμάς ότι είστε ενήλικας, είτε ότι σε περίπτωση που βρίσκεστε κάτω από την ηλικία της ενηλικότητας έχετε λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας για τη χρήση της ιστοσελίδας, και κάθε Υπηρεσίας. Εάν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα για λογαριασμό μιας εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε την εν λόγω εταιρεία με τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε την παρούσα Συμφωνία και να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

 

3. Τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας

Είμαστε μια διαδικτυακής αγορά για μαθητές και ανεξάρτητους παρόχους. Για τους παρόχους, προσφέρουμε μια ποικιλία φιλοξενουμένων προϊόντων, παρέχοντας μαθήματα κάθε είδους αναφορικά με την επιστήμη ή την τέχνη ή για κάθε πεδίο της γνώσης που η Γνώση σκόπιμο να διαθέσει για τα μέλη ή / και μαθητές, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, του προγραμματισμού, την τιμολόγηση και τα εργαλεία επικοινωνίας. Οι πάροχοι μπορούν επίσης να αιτηθούν να καταγράφονται στην ιστοσελίδα όπου οι μελλοντικοί μαθητές να επανεξετάσουν το προφίλ τους, να επικοινωνήσουν με τους παρόχους και να κάνουν κράτηση και να πληρώσουν για μαθήματα και άλλες υπηρεσίες που στο εξής θα καλείται «καταγραφή». Για τους Μαθητές, παρέχουμε μια αγορά προκειμένου να βρουν έναν κατάλληλο ανεξάρτητο Πάροχο και να προγραμματίσουν τα μελλοντικά μαθήματα ή τις υπηρεσίες.

Οι χρήστες μπορεί να επανεξετάσουν τις καταχωρήσεις ως μη εγγεγραμμένοι επισκέπτες. Ωστόσο, αν θέλετε να κάνετε κράτηση για ένα μάθημα ως Μαθητής, να δημιουργήσετε μια Λίστα ως Πάροχος, να χρησιμοποιήσετε τα φιλοξενούμενα εργαλεία η να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως μέλος της ιστοσελίδας. Ιδέτε το τμήμα http://gnosee.com/el/how_it_works της ιστοσελίδας για περισσότερες πληροφορίες.

 

4. Συμμετοχή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα χωρίς άμεσο κόστος. Ως χρήστης του ιστότοπου έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε κάποια, αλλά όχι σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός της ιστοσελίδας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να κάνετε κράτηση ή να διαχειριστείτε μαθήματα, θα πρέπει να εγγραφείτε ως μέλος της ιστοσελίδας. Για να γίνετε μέλος, συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και να ενημερώνετε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να είναι πάντα ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις σε όλη σας τη χρήση της Υπηρεσίας. Ένα μέλος δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ενεργό Λογαριασμό στην Γνώση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να διαγράψουμε το λογαριασμό σας στην Γνώση και να απαγορεύουμε την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε λόγο.

 • α. Συμμετοχή Μαθητών.

Ως μαθητής μέλος, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κράτηση και να πληρώνετε για τα μαθήματα, να διαχειρίζεται το πρόγραμμα μαθημάτων σας, να επικοινωνείτε  με τους παρόχους, να έχετε πρόσβαση στα βοηθητικά έγγραφα και να χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα για τους Μαθητές Μέλη. Ως Μαθητές μέλη θα πρέπει συνεχώς να συμμορφώνεστε με την παρούσα συμφωνία και τις πολιτικές των Μαθητών που εκτίθενται εδώ. Πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνεται στο λογαριασμό σας.

 

 • β. Συμμετοχή των Παρόχων

Ως μέλος Πάροχος, θα έχετε πρόσβαση σε εργαλεία που σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε την εμπορία, τον προγραμματισμό, την τιμολόγηση και την επικοινωνία και άλλα εργαλεία που παρέχονται από εμάς. Επιπλέον, θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση για την Καταχώρηση. Η αποδοχή καταχώρησης σας στην ιστοσελίδα, επαφίεται στην κρίση μας, και μπορούμε να αφαιρέσουμε την Καταχώρηση από την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε καταχώρηση που αναρτάται (i) δεν πρέπει να παραβιάζει τυχόν συμφωνίες που έχετε συνάψει με κανέναν, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας συμφωνίας και (ii) θα πρέπει να περιέχει ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες. Αν γίνετε δεκτοί και η καταχώρηση σας παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα θα πρέπει συνεχώς και αδιαλείπτως να συμμορφώνεστε με την παρούσα συμφωνία και τις πολιτικές που αφορούν τους Παρόχους και εκτίθενται εδώ. Κάθε Πάροχος – μέλος που δέχεται μια κράτηση μέσω της υπηρεσίας πρέπει να τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγραφής, της παρούσας συμφωνίας και τυχόν πρόσθετες πολιτικές των Παρόχων που ισχύουν κατά τη στιγμή της κράτησης. Πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνεται στο λογαριασμό σας.

 

 • γ.  Καθεστώς Ανεξάρτητου Επαγγελματία

Όταν ένας μαθητής μέλος επιλέγει έναν Πάροχο από την ιστοσελίδα μας, προσλαμβάνει εμάς προκειμένου να του παρέχουμε υπηρεσίες μέσω του δικτύου ανεξαρτήτων Επαγγελματιών που διαθέτουμε. Αναγνωρίζετε οι Πάροχοι είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες που λειτουργούν μια ξεχωριστή και διακριτή επιχείρηση από την Γνώση. Ως εκ τούτου, εμείς δεν ελέγχουμε τον τρόπο ή τη μέθοδο της υπηρεσίας, δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο στην μεταξύ σας επαγγελματική σας σχέση και δεν εγγυόμαστε την υπηρεσία του κάθε Παρόχου. Παροτρύνουμε όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας να είναι υπεύθυνοι και προσεκτικοί αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας και οποιαδήποτε συναλλαγή συνάψουν, ως αποτέλεσμα της καταχώρησης στην Ιστοσελίδα.

 

 • δ. Αποποίηση κάθε Ευθύνης.

Εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της ακρίβειας, την καταλληλότητα ή την αυθεντικότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις καταχωρήσεις ή οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύτηκε από τα μέλη στην ιστοσελίδα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την συμμόρφωση ή μη των μελών με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς ή της παρούσας συμφωνίας. Δεν έχουμε επιθεωρήσει το χώρο όπου θα παρέχεται οποιαδήποτε εντολή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά, είτε online (διαθέσιμος χρήστης) ή offline (μη διαθέσιμος χρήστης), των χρηστών της Ιστοσελίδας ή των μελών της Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση εμείς ή κάποιος από τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους διαφημιστές ή τους συνεργάτες μας δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή θανάτου, απορρεόντων από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας, για οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ή διαβιβάζεται στα μέλη, ή για τυχόν αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες  μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας, είτε online (διαθέσιμος χρήστης) ή offline (μη διαθέσιμος χρήστης). Η ιστοσελίδα και η υπηρεσία παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης των κανόνων. Εμείς δεν δυνάμεθα να εγγυηθούμε και να υποσχεθούμε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από την  Ιστοσελίδας ή / και την Υπηρεσία.

Παρά το γεγονός ότι κάθε μέλος πρέπει να συμφωνεί με την παρούσα, δεν μπορούμε και δεν εγγυόμεθα ότι το υλικό και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από κάθε μέλος είναι αληθινό. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε μέλος διαθέτει την επιτρεπόμενη ελάχιστη ηλικία, ούτε αποδεχόμαστε την ευθύνη ή την υποχρέωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο, επικοινωνία ή άλλη χρήση ή η πρόσβαση του Διαδικτυακού Τόπου μας από άτομα κάτω των 18 ετών, κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας. Επίσης, είναι πιθανό άλλα μέλη ή χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών, ή "hackers") να δημοσιεύσουν ή να μεταδώσουν προσβλητικό ή άσεμνο υλικό στην ιστοσελίδα και μπορεί να εκτεθείτε ακούσια σε τέτοιου είδους δυσάρεστο και άσεμνο υλικό.

Είναι επίσης δυνατή η απόκτηση από τρίτους προσωπικών πληροφοριών σας που τα οποία έχουν υποβληθεί και γνωστοποιηθεί εις ημάς ως εκ της χρήσεως της ιστοσελίδας μας και ο τρίτος ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να παρενοχλήσουν ή να σας τραυματίσουν.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας που παρέχετε στον Ισότοπο. Επιλέξτε προσεκτικά το είδος των πληροφοριών που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα ή που γνωστοποιείται στους άλλους. ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ Ή ΧΡΗΣΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ), ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΣ.

 

 • ε. Κώδικας Συμπεριφοράς.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας απαγορεύεται:

 

 •  Ο Περιορισμός ή η παρεμπόδιση κάθε άλλου επισκέπτη ή μέλους από το να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία, απαγόρευση χωρίς περιορισμό/εξαίρεση, μέσω ενεργειών "hacking" ή "cracking" (παραβίασης ή σπασίματος συστημάτων ασφαλείας της Υπηρεσίας) ή μέσω παραμόρφωσης ή αλλοίωσης της μορφής της Ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής
 • Η χρήση της υπηρεσίας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.
 • Δήλωση ή υπαινιγμός ότι η οποιαδήποτε ανάρτηση σας εγκρίθηκε από εμάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.
 • Αναπαραγωγή (α) κάθε περιεχομένου, γλώσσας, εικόνας, ή πληροφορίας που είναι παράνομη, δόλια, απειλητική, ενοχλητική, υβριστική, συκοφαντική, δυσφημιστική, άσεμνη ή άλλως αποδοκιμαστέα, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής μας ιδιοκτησίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου  ή άλλα δικαιώματα. (β) οποιοδήποτε υλικό, μη δημόσιες πληροφορίες για εταιρείες χωρίς την άδεια να το πράξουν, (γ) οποιοδήποτε επαγγελματικό μυστικό οποιουδήποτε τρίτου, ή (δ) κάθε διαφήμιση, άγρα πελατών, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων, επενδυτικές ευκαιρίες, ή άλλες εμπορικές επικοινωνίες (εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από εμάς)
 • Συμμετοχή σε spamming ή flooding.
 • Μετάδοση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων υλικών που περιέχουν οποιοδήποτε ιό, worm, bomb, Trojan Horse, δούρειος ίππος, ή άλλo επιζήμιο περιεχόμενο.
 • Τροποποίηση, προσαρμογή, παραχώρηση, μετάφραση, πώληση, αποσυμπίληση, η αποσυναρμολόγηση οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
 • Αφαίρεση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που περιέχονται στην ιστοσελίδα.
 • Η φωτογράφηση οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας.
 • Χρήση οποιοδήποτε robot, spider, μηχανή αναζήτησης ή κάθε άλλης αυτόματης ή χειροκίνητης συσκευής ή διαδικασίας για την ανάκτηση του δείκτη τα «δεδομένα μου», ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαραγωγή ή η παράκαμψη της δομής πλοήγησης ή την παρουσίαση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.
 • Η συγκομιδή ή συλλογή πληροφοριών για τους επισκέπτες της ιστοσελίδα ή τα μέλη της χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.
 •  Δημιουργία περισσότερων από ένα προφίλ χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση μας.
 • Παροχή αδείας σε οποιονδήποτε τρίτος του οποίου ο λογαριασμός ή συνδρομή έχει λήξει, ή που δεν είναι μέλος να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μέσω συνδρομής, το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές δραστηριότητες ή / και πωλήσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας όπως οι διαγωνισμοί, κληρώσεις, ανταλλαγές, διαφήμιση, συστήματα πυραμίδων.
 • Αναζήτηση οποιουδήποτε εκπαιδευτή ή χρήστη για να εργαστεί με ή για μια άλλη εταιρεία ή να προσφέρει ανεξάρτητες υπηρεσίες.
 • Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επικοινωνία που σχετίζεται με σεξουαλικό περιεχόμενο, γυμνό, ή που εκφράζει την βλασφημία.

           

5. Τιμολόγηση.

Οι τιμές των μαθημάτων συμφωνούνται την στιγμή της πληρωμής ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων. Οι τιμές των μαθημάτων ποικίλλουν από τον Πάροχο και το είδος του μαθήματος και μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Οι Μαθητές Μέλη και οι Πάροχοι μέλη υποχρεούνται να τηρήσουν τις τιμές που καθορίστηκαν κατά τη στιγμή της πληρωμής. Δείτε επιπλέον τις πολιτικές των Μαθητών και των Παρόχων παρατίθενται στην παρούσα. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις τιμολόγησης περιέχονται σε λογαριασμούς μελών και του Παρόχου. Κάθε μέρος θα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλα τα τραπεζικά έξοδα και κόστη της Τράπεζάς του, ούτως ώστε τα έξοδα κάθε τραπεζικής συναλλαγής να μοιράζονται πάντα μεταξύ του αποστολέος και του λήπτη της εκάστοτε πληρωμής, ανεξαρτήτως τρόπου τραπεζικής πληρωμής.

           

6. Δωροεπιταγές.

 • α. Εξαργύρωση.

Οι Δωροεπιταγές πρέπει να εξαργυρωθούν μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω τηλεφώνου. Το υπόλοιπο της Δωροεπιταγές εφαρμόζεται στο λογαριασμό του παραλήπτη και στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά των μαθημάτων ή άλλων ισχυόντων προϊόντων. Εάν η αγορά υπερβαίνει το ποσό της Δωροεπιταγές, το υπόλοιπο πρέπει να πληρωθεί με πιστωτική κάρτα ή με άλλη διαθέσιμη μέθοδο πληρωμής.

 

            • β. Λήξη.

Οι Δωροεπιταγές δεν λήγουν. Μόλις οι Δωροεπιταγές εξαργυρωθούν για τα προγράμματα μαθημάτων, οι Δωροεπιταγές θεωρούνται χρησιμοποιημένες. Το πρόγραμμα των μαθημάτων υπόκειται στους όρους που ενυπάρχουν στις πολιτικές των Μαθητών

           

            • γ. Περιορισμοί.

 

Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε τις διαδικτυακές πληρωμές για Δωροεπιταγές. Κουπόνια Δώρων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά άλλων Δωροεπιταγών. Οι Δωροεπιταγές δεν μπορεί να επιστραφούν, να γεμίσουν πάλι, να μεταπωληθούν, να μεταφέρεται η αξία τους, να εξαργυρωθούν για μετρητά ή να εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό, παρά μόνο στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα Δωροεπιταγών σε ένα λογαριασμό της Γνώσης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας.

 

δ. Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων.

Εάν ο Μαθητής δεν επιθυμεί να συνεχίσει περαιτέρω παθήματα με τον Πάροχο, η Πολιτική μας Επιστροφής Χρημάτων ισχύει για τις πρώτες 72 ώρες που ακολουθούν το πρώτο προγραμματισμένο μάθημα. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω πρώτων 72 ωρών, ο Μαθητής δικαιούται να απαιτήσει επιστροφή του 100% των χρημάτων που κατέβαλε για αγορά όλων των αγορασθέντων μαθημάτων με τον συγκεκριμένο Πάροχο. Σύμφωνα με τους Όρους Πολιτικής Επιστροφής Χρημάτων, οι μαθητές δύνανται να λάβουν την επιστροφή χρημάτων, μόνον εφόσον η Γνώση ενημερωθεί εντός των 72 ωρών, μετά το πρώτο διαπιστωμένο μάθημα. Η Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων ισχύει μόνον για την πρώτη αγορά ωρών μαθήματος του Μαθητή, και δεν ανανεώνεται ούτε ισχύει σε πρόσθετες μετέπειτα παραγγελίες/ αγορές επόμενων κύκλων μαθημάτων. Με την πάροδο του χρόνου εγγύησης επιστροφής Χρημάτων, τα μαθήματα συμφωνούνται ως μη υποκείμενα σε επιστροφή χρημάτων, αλλά υποκείμενα σε μεταφορά αγοράς νέων μαθημάτων με διαφορετικό Πάροχο.

 

            • ε. Πολιτική των Δωροεπιταγών.

Οι Δωροεπιταγές και η χρήση τους στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους όρους και στις συμφωνίες της παρούσας  των πολιτικών που βρίσκονται σε ισχύ. Μπορούμε να παρέχουμε αγοραστές με Δωροεπιταγή πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εξαγοράς των Δωροεπιταγών τους.

 

            • στ. Κίνδυνος Απώλειας.

Ο κίνδυνος απώλειας των Δωροεπιταγών μετακυλύεται στον αγοραστή κατά τον χρόνοι της ηλεκτρονικής διαβίβαση αυτής προς τον αποδέκτη ή της παράδοσης στον μεταφορέα, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την αντικατάσταση ή την επανέκδοση των Δωροεπιταγών σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

 

            • ζ. Απάτη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε λογαριασμούς πελατών και να ζητήσουμε εναλλακτικές μορφές πληρωμής στην περίπτωση που μια Δωροεπιταγή που αποκτήθηκε δολίως είτε εξαργυρώνεται μέσω της ιστοσελίδας ή εξαργυρώνεται και χρησιμοποιείται για να γίνουν αγορές στην Ιστοσελίδα.

 

7. Όρος

Η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενώ χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης τερματισμού στην Γνώση Ltd, Γεωργίου Σεφέρη αριθμός 7, γρ. 51, τ.κ. 1076, Λευκωσία, Κύπρος, ή στέλνοντας ένα e-mail στην διεύθυνση «info@gnosee.com.» Για να μας βοηθήσετε να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την υπηρεσία, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε έναν λόγο για την παραίτηση / ακύρωση σας. Μπορούμε να ακυρώσουμε τη συμμετοχή ή / και τη συνδρομή σας, αποστέλλοντας ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία περιλαμβάνεται στην αίτησή για την εγγραφή σας, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία ενδεχομένως μας παρέχετε μεταγενέστερα. Αν ακυρώσουμε τη συνδρομή σας, επειδή έχετε παραβιάσει την παρούσα συμφωνία, δεν δικαιούστε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων από την επιβάρυνση της εγγραφή σας. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την ακύρωση θα λαμβάνονται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας ειδοποιήσουμε πριν τον τερματισμό της συμμετοχής σας. Δε απαιτείται και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαγορευτεί η εκ μέρους μας γνωστοποίηση του λόγου για τον οποίο προβήκαμε στην ακύρωση. Μετά την ακύρωση της εγγραφής σας, όλοι οι όροι που εκ φύσεως μπορούν να διατηρήσουν την ισχύ θεωρούνται ότι όντως διατηρούν την ισχύ τους.

 

8.  Μη Καταστρατήγηση

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας και για δύο ακόμα έτη, οι Μαθητές ή οι Πάροχοι δεν έχουν το δικαίωμα εμμέσως ή άμεσα να ζητούν, να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν συμβάσεις ή οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή με κάθε Μαθητή ή Πάροχο που συστήνεται από μέσω της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας, χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας και για δύο ακόμα έτη, δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, όχι εκ προθέσεως (i) να ζητούν, να προκαλέσουν ή να προσπαθήσουν να προκαλέσουν οποιοδήποτε υπάλληλο να εμπλακεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανταγωνιστική προς τη δικιά μας, ή (ii) να προσλάβουν ή να βοηθήσουν στην πρόσληψη κάθε πρόσωπου που είναι υπάλληλος ή εργαζόμενος ο ή συνεργάτης του ή να εργαστούν για κάθε επιχείρηση που ανταγωνίζεται με τα δικά μας ή (iii) να προσελκύσουν κάθε πρόσωπο που είναι ο πελάτης μας. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας και για δύο ακόμα έτη, κανένας Μαθητής ή Παροχος δεν μπορεί από κοινού ή έκαστος κεχωρισμένως να συνεχίσει την δραστηριότητα της επιχείρησης μας σε έδαφος στο οποίο δραστηριοποιούμεθα ή να ασχολείται, ανησυχεί ή ενδιαφέρεται ή να δέχεται οποιαδήποτε θέση εργασίας ή να γίνει μέτοχος, σύμβουλος, πράκτορας ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή άλλης επιχείρηση που αναπτύσσεται στις αγορές και προσφέρει ή παρέχει υπηρεσίες παρόμοιες με τις δικές μας. Στην περίπτωση της εν λόγω καταστρατήγησης, ο Μαθητής ή ο Πάροχος συμφωνεί και εγγυάται να πληρώσει χρηματική ποινή που είναι ίση με την προμήθεια ή αμοιβή που θα είχε λαμβάνειν από με τέτοια συναλλαγή σε περίπτωση που δεν καταστρατηγούσαν τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

 

9. Καμία απαγόρευση χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η χρήση της ιστοσελίδας λαμβάνει χώρα μόνο με την δική μας άδεια ή οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Παράνομη και / ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα.

 

10. Ασφάλεια Λογαριασμού

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Δεν πρέπει να αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο και θα αναλάβετε την ευθύνη για κάθε πράξη ή δραστηριότητα υπό τον δικό σας Λογαριασμό στη Γνώση είτε  έχουν εγκριθεί έχουν τέτοιες δραστηριότητες ή ενέργειες, είτε όχι. Συμφωνείτε (α) να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, και (β) να εξασφαλίζετε την έξοδο από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με την παρούσα διάταξη. Θα πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την πρόσβαση στο λογαριασμό σας από έναν δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, έτσι ώστε οι άλλοι να μην βρίσκονται σε θέση να δουν ή να καταγράψουν  τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλες προσωπικές σας πληροφορίες. Εάν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άλλους, θα μπορούσατε να απενεργοποιήσετε την δυνατότητα αυτόματης εισόδου στην Ιστοσελίδα μας.

 

11. Επικοινωνία με άλλα μέλη και Περιορισμός της ευθύνης μας

 

 • α. ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ  ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ. ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ.

 

 • β. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΥΛΟΓΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

 

 • γ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ  ΖΗΜΙΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΚΑΙ / Ή ΤΥΧΑΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ, ΔΙΚΗ ΜΑΣ, ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ή ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ Η ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ.

 

 • δ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ, ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ.

 

12. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

 

•           α. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας.

Η ιστοσελίδα περιέχει  υλικό με πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες της Γνώσης, και των δικαιοπαρόχων της. Εκτός από τις πληροφορίες που είναι δημόσιες ή για τις οποίες σας έχει δοθεί γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, διανείμετε, εκτελέσετε, εμφανίσετε να πωλήσετε οποιεσδήποτε τέτοιες αποκλειστικές πληροφορίες.

 

•          β. Η εξάρτηση από Περιεχόμενο, Συμβουλές, κ.λπ.

Δεν πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν και να στηρίζεστε σε απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, αξιολογήσεις, προσφορές ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας  όχι απ ' ευθείας από εμάς αλλά από τους αντίστοιχους φορείς ή δημιουργούς τους, καθώς οι τελευταίοι είναι υπεύθυνοι για αυτό τέτοιου είδους περιεχόμενο.

 

13.  Περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Ιστοσελίδα.

Ως μέλος, μπορείτε να δημοσιεύσετε οτιδήποτε στην ιστοσελίδα, ιδίως να δημοσιεύετε βίντεο, φωτογραφίες, και παρέχεται δυνατότητα στα μέλη να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που έχετε δημοσιεύσει ή εκθέτετε (εφεξής «δημοσίευση») στην ιστοσελίδα ή την υπηρεσία, ή μεταδίδετε ή προβάλετε σε άλλα μέλη. Απαγορεύεται να δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα ή υπηρεσία, ή να μεταβιβάζετε ή να προβάλλετε σε άλλα μέλη οτιδήποτε συκοφαντικό, ανακριβές, ψευδές, καταχρηστικό, άσεμνο, βλάσφημο, προσβλητικό, σεξουαλικά προσανατολισμένο, απειλητικό, ενοχλητικό, φυλετικά προσβλητικό ή παράνομο υλικό, ή οποιοδήποτε υλικό που φέρεται ότι παραβιάζει ή  δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά: τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας). Με την κοινοποίηση  περιεχομένου σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο της Ιστοσελίδας δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να παρέχετε σε εμάς, τους συνεργάτες, τους δικαιοδόχους μας και τους διαδόχους μας, μια αμετάκλητη, διαρκή, μη-αποκλειστική, πλήρως καταβεβλημένη παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιούμε, αντιγράφουμε, εκτελούμε, απεικονίζουμε, αναπαράγουμε, προσαρμόζουμε, τροποποιούμε και διανέμουμε τις πληροφορίες αυτές και το περιεχόμενο και να προετοιμάζουμε παράγωγα έργα ή να τα ενσωματώνουμε σε άλλα έργα Επιπλέον εγγυάστε ότι η δημοσίευση ή χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου δεν παραβιάζει ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

 

14. Εξυπηρέτηση Πελατών

Μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια και καθοδήγηση μέσω των αντιπροσώπων της εξυπηρέτησης πελατών. Τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ υμών και των αντιπροσώπων μας, μπορεί να καταγράφονται για λόγους διασφάλισης της ποιότητας. Αν υποπέσει στην αντίληψη μας ότι η συμπεριφορά σας προς οποιοδήποτε από τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών ή άλλων υπαλλήλων μας είναι κάποιες φορές απειλητική ή επιθετική, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε άμεσα τη συμμετοχή σας και δεν θα δικαιούστε επιστροφή των τελών εγγραφής σας.

 

15. Τροποποιήσεις στην Υπηρεσία

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη προς εσάς ή προς οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών μας. Γνωστοποίηση μεταβολών μπορεί να αναρτηθεί στο προφίλ του μέλους  ή την ιστοσελίδα.

 

16. Πολιτική για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Ο νόμος «Digital Millennium Copyright ( «DMCA») του έτους 1998 παρέχει δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων οι οποίοι πιστεύουν ότι το υλικό που εμφανίζεται στο διαδίκτυο παραβιάζει τα δικαιώματά τους, δικαίωμα προσφυγής. Δε μπορείτε να δημοσιεύσετε, διανείμετε, ή να αναπαράγετε με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε υλικό με πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ή άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε παραχρήμα μαζί μας.

 

17. Διαφορές μεταξύ των μελών

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επικοινωνία σας με τα μέλη της ιστοσελίδας μας. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθούμε τις διαφωνίες μεταξύ υμών και των άλλων μελών.

 

18. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Επικοινωνιών

Η χρήση της ιστοσελίδας ή / και της Υπηρεσίας διέπεται επίσης από την Πολιτική του Απορρήτου μας. Όταν γίνεστε μέλος, συμφωνείτε και συναινείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να είναι συναλλακτικής σχέσης ή ανακοινώσεις σχετικά με την Υπηρεσία, όπως διοικητικές ανακοινώσεις και ανακοινώσεις υπηρεσιών ή αλλαγών, ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν εμπορικές προσφορές, ή ειδικές προσφορές από εμάς. Παρακαλώ δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες.

 

19. Συνδέσεις / Links

Η Υπηρεσία μπορεί να παρέχει, ή τρίτα μέρη μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους ή μέσα. Επειδή δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους Ιστότοπους, γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή μέσων και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που διατίθεται από τέτοιους Ιστότοπους ή μέσα. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση, κάθε τέτοιου είδους περιεχόμενου, αγαθού ή υπηρεσίας οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσα ή πάνω σε τέτοιους ιστότοπους ή υπηρεσίες.

 

20. Έλεγχος εξαγωγών

Δεν επιτρέπεται η λήψη ή άλλως η εξαγωγή ή επανεξαγωγή λογισμικού  από την Ιστοσελίδα. Με τη λήψη ή χρήση του Λογισμικού, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε υπό τον έλεγχο, ή ένα εθνικό ή κάτοικος οποιαδήποτε τέτοια χώρα ή σε οποιαδήποτε τέτοια λίστα.

 

21. Διαιτησία και Διοικητικό Δίκαιο

•           α. Συμφωνία Διαιτησίας.

Τα αποκλειστικά μέσα για την επίλυση κάθε διαφοράς ή απαίτησης που προκύπτει από ή βρίσκεται σε σχέση με την παρούσα συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τυχόν παράβασης αυτής), η Υπηρεσία, η Ιστοσελίδα ή η σχέση μας θα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ η οποία θα διέπεται από τους ισχύοντες κανόνες της Δημοκρατίας της Κύπρου. Η μόνη εξαίρεση ως προς την αποκλειστικότητα της διαιτησίας είναι ότι έχετε το δικαίωμα να ασκείτε τις προσωπικές σας αξιώσεις εναντίον μας σε δικαστήριο που εξετάζει μικροδιαφορές στη Λευκωσία της Κύπρου. Μολαταύτα είτε επιλέξετε τη διαιτησία ή το δικαστήριο μικροδιαφορών, δεν μπορείτε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να αρχίσετε ή να διατηρείστε εναντίον μας ομαδικές αγωγές ή ομαδικές προσφυγές στην διαιτησία, ή άλλες αγωγές και διαδικασίες.

 

•           β. Γνωστοποίηση των Δικαιωμάτων.

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε με την παραπάνω συμφωνία διαιτησίας. Με αυτόν τον τρόπο, ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ προκείμενου να για τυχόν εναντίον μας απαιτήσεις σας.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Τα δικαιώματά σας θα πρέπει να καθορίζεται από ΕΝΑΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή ΕΝΟΡΚΟ. Έχετε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη ενώπιον του διαιτητή. Ο διαιτητής μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά (που ένα δικαστήριο επιλαμβάνεται) όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της διαιτησίας είναι απλούστερη και πιο ευέλικτη από την Δίκη ή από οποιαδήποτε Δικαστηριακή διαδικασία. Οι αποφάσεις του διαιτητή είναι εκτελεστές και μπορούν να ανατραπούν από το δικαστήριο μόνο για πολύ περιορισμένους λόγους.

 

•           γ.  Δικαστικές Διαδικασίες.

Κάθε διαδικασία για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας περί διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικασίας προς επιβεβαίωση, τροποποίηση ή ακύρωση της διαιτητικής απόφαση ή σε περίπτωση που αυτή η συμφωνία διαιτησίας κριθεί για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, αρμόδια για την είναι μόνον τα δικαστήρια της Λευκωσίας στην Κύπρο. Με το παρόν συναινείτε αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών για τους σκοπούς αυτούς.

 

•           δ. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Αυτή η συμφωνία, και οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και εμάς, διέπεται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη την αρχή της σύγκρουσης του δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συμφωνία διαιτησίας διέπεται από την Ομοσπονδιακή Πράξη Διαιτησίας.

 

 

22. Απαλλαγή και Αποζημίωση

Σε περίπτωση που έχετε μία διαφωνία με έναν ή περισσότερους χρήστες της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, κάθε διαφωνία μεταξύ μελών που αφορά οποιαδήποτε συναλλαγή ή το περιεχόμενο χρήστη) ή οποιοδήποτε τρίτο τμήμα ιστοσελίδας που μπορεί να είναι συνδεδεμένο σε ή από ή από οποιαδήποτε αλληλοεπίδραση με την ιστοσελίδα, η οποία περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό κάθε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωσης, συμφωνείτε να απελευθερωθεί, να παραιτηθεί και ολοκληρωτικά να απαλλαγεί η Γνώση LtD και οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποι, διευθυντές, λειτουργοί, υπάλληλοι και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή οντότητες που έχουν σχέση με οποιονδήποτε και κάθε είδους δικαιώματα, αξιώσεις, καταγγελίες, απαιτήσεις, αιτίες δράσης, διαδικασίες, αξιοπιστίες, υποχρεώσεις, νομικές αμοιβές, έξοδα, και εκταμιεύσεις πάσης, απολύτως, φύσεως, είτε γνωστές είτε άγνωστες, οι οποίες προκύπτουν τώρα ή εφεξής, οι οποίες αφορούν, ή είναι συνδεδεμένες με τέτοια διαφορά ή/και με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών.

 

Εκτός εάν απαγορεύεται από τον νόμο, μία γενική απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε αξιώσεις τις οποίες ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι υπάρχουν υπέρ του κατά την στιγμή που γίνεται η απαλλαγή, η οποία, αν ήτο γνωστή σε αυτόν θα είχε ουσιωδώς επηρεάσει τον συμβιβασμό του με τον οφειλέτη.

 

Συμφωνείτε να αποζημιωθείτε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε την Γνώση LtD και τους αντίστοιχους αντιπροσώπους, διευθυντές, λειτουργούς, υπαλλήλους και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή οντότητες (συλλογικά, τα “αποζημιωθέντα τμήματα”) αβλαβείς από και εναντίον οποιουδήποτε και όλη την ευθύνη και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν από τα αποζημιωθέντα τμήματα σε συνδυασμό με κάθε αξίωση που προκύπτει από την δική σας  χρήση της ιστοσελίδας ή αλλιώς με οποιαδήποτε τρόπο σχετίζεται με την εργασία, επικοινωνούμε στη ιστοσελίδα (η οποία περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική επικοινωνία, συναλλαγή ή διαφορά μεταξύ ημών και οποιουδήποτε άλλου μέλους ή τρίτου προσώπου), οποιαδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς για λογαριασμό σας ή από άλλους χρήστες στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα, οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε εργαλείου ή παρεχόμενης υπηρεσίας από ένα τρίτο πρόσωπο Πάροχο, οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε εργαλείου ή υπηρεσίας προσφερομένης από εμάς η οποία αλληλοεπηρεάζεται με ενός τρίτου προσώπου ιστοσελίδα,  η οποία περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό κάθε σελίδα κοινωνικής ενημέρωσης ή οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους σας των όρων αυτών ή των παραστάσεων, εγγυήσεις και συμφωνίες που γίνονται από εσάς εδώ, οι οποίες περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, δικηγορικές αμοιβές και έξοδα. Θα πρέπει να συνεργάζεστε όσο εύλογα απαιτείται για την αξίωση οποιασδήποτε απαίτησης. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε θέματος  αλλιώς υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ρυθμίζετε οποιοδήποτε θέμα χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας. Η ενότητα αυτή αποτελεί εξαίρεση από καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.

 

23. Εμπορικού Τύπου Απαλλαγή

 Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, εξουσιοδοτείτε εμάς και τους αντιπροσώπους μας, διαδόχους και εκδοχείς να φωτογραφίσουν και/ ή να βιντεοσκοπήσουν και/ ή να καταγράψουν εσάς και/ ή τις φωνές μας χωρίς περιορισμό και να χρησιμοποιούν τέτοιες φωτογραφίες/ βίντεο και/ ή φωνητικές μεταγραφές ή καταγραφές για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, ο οποίος να περιέχει, αλλά να μην περιορίζεται, στην προώθηση και στο μάρκετινγκ της Υπηρεσίας, χωρίς, απολύτως, οποιουδήποτε είδους  περαιτέρω αποζημίωση ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας χρήσης.   

 

24. Λοιποί όροι.

Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης εκ μέρους οποιοδήποτε από τα δυο μέρη οποιουδήποτε από τα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια που απορρέουν από την παρούσα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά ή άλλα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια. Η Παραίτηση μας, για κάποια απαίτηση δεν είναι γενική αλλά ειδική, αφορώσα μόνο την συγκεκριμένη περίπτωση και δεν επηρεάζει την παρούσα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας ακυρωθεί ή θεωρηθεί μη εφαρμοστέο, αυτό το τμήμα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο πνεύμα και τις προθέσεις των μερών κατά την υπογραφή της παρούσας ενώ οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες της παρούσας συμφωνίας, παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Όπου προβλέπεται, οι διατάξεις διατηρούν την ισχύ τους και μετά την λήξη της παρούσας. Η παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που αναφέρονται, περιλαμβάνει τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή / και της Υπηρεσίας μας. Η παρούσα συμφωνία είναι δεσμευτική για τα μέρη της παρούσης συμφωνίας, τους διαδόχους και εκδοχείς αυτών. Αυτή η συμφωνία περιέχει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, την αλληλογραφία και τις επικοινωνίες των μερών, είτε προφορική είτε γραπτή, σε σχέση με το εν λόγω αντικείμενο. Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι παράγει δικαιώματα ή υποχρεώσεις για πρόσωπα που δεν συμβάλλονται στην παρούσα.

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας με τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία.

ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

 

© 2014. Επιφύλαξη παντός δικαιώματος. "Γνώση.com", "Γνώση ΕΠΕ". Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ή τα λογότυπα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.